73.2. с. Божевци-проход Вратник-вр. Червената пръст

Оценете
(0 гласа)

73.2. с. Божевци-проход Вратник-вр. Червената пръст – слизане

Денивелация – 600 м., време на движение – 5.00-5.30 часа, разстояние – 22.8 км.

Маркировка: от вр. Червената пръст до проход Вратник – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от проход Вратник до с. Божевци – немаркиран

2013-10-08 115148

         Изтегли: GPS трак

       

         От вр. Червената пръст /1115 м./ се продължава на изток по билната пътека Ком-Емине. Билото оттук до прохода Вратник се нарича Темната гора. Пътеката слиза по югоизточния склон на вр. Червената пръст през местността Пирамидата и излиза  на седловината с връх Кота 1095 от изток. На тази седловина от югозапад излиза и втората пътека КЕ, която дублира билната пътека от южната страна на билото. На около 5 мин. южно от тази седловина е седловината Пейбунар, на която е  Пеевото кладенче. От седловината пътеката променя посоката си на северозапад, заобикаля водоравно вр. Кота 1095 от север и 30 мин. след началото изкачва вр. Мервелик /1127 м./. От вр. Мервелик започва стръмно спускане към седловина Сърталан /сърт алан - билна поляна/. Сърталан е гола поляна с голям наклон на юг и прекрасна панорама към долината на Малката река. От поляната има панорама и на югоизток към дълъг и висок страничен рид с по-изявени върхове по него Соуджака /1213 м./ и Коджамар /1170 м./. Преди да излезе на Сърталан пътеката минава в гората покрай няколко по-малки полянки. От вр. Мервелик до поляната Сърталан се губят около 150 м. височина. По средата на Сърталан има руини на минни съоръжения, останали при експлоатацията на мините от южната страна под билото. В източния край на поляната се достига до ниското гористо връхче Сърталан /1031 м./. Вр. Сърталан може да се изкачи, а може и да се заобиколи по водоравна пътека от север. Разстоянието от вр. Мервелик до вр. Сърталан се изминава за 30 мин. /60 мин. общо/.

 

       От вр. Сърталан следва ново слизане до друга ясно изразена седловина,  след която има и по-продължително изкачване към вр. Табиите /965 м./. От Сърталан до в. Табиите се върви 20 мин. /80 мин./. Връх Табиите са две-три ниски връхчета, разположени близо едно до друго. По най-западното връхче личат следи от терасиране, а в околностите има следи от крепости, които са дали името на върха. Районът наоколо е напълно див и пуст и крепостите няма какво да охраняват. Възможно е в миналото дори и в тази пустош Стара планина да е била пресичана от някой римски път. След вр. Табиите пътеката променя посоката си на югоизток и изкачването продължава към вр. Кота 1073. От върха на изток се намира равната платовидна местност Коджамара. От вр. Табиите до м. Коджамара се върви също 20 мин. /100 мин./. Доскоро Коджамара беше залесена с вековни букови гори, но сега част от дърветата по билото са изсечени. Южно от местността са изворите на Малката река. Разстоянието от билната пътека КЕ до изворите на реката е 40 м., като от скоро пътеката до изворите е маркирана. От местността Коджамара се отделят на север и на юг два ясно изразени странични рида. На север се отделя ридът Коджамара с вр. Коджамара /968 м./. Ридът Коджамара е вододелен рид между реките Ескана от запад и Ортадере от изток. По този рид може да се слезе в северна посока към с. Божевци. На юг се отделя мощен вододелен рид между реките Малката река от запад и Саса дере от изток. По-изявени върхове по този рид са Соуджака и Коджамар, като характерното за тях е, че са по-високи от върховете по главното било.

       От равната местност Коджамара пътеката продължава в източна посока, като се провира през седловината между високия горист вр. Кота 1176 от юг и връх Сакънлък /1093 м./ от север. Седловината се нарича Говежда поляна и от нея в южна посока по долината на река Саса дере се отделя черен път към с. Градско. Пътеката КЕ излиза на обширни сечища с панорама на всички страни, изкачва темето на нисък връх и се спуска към седловина Трите гроба. От м. Коджамара до Трите гроба се върви 40 мин. /140 мин./. От седловина Трите гроба на юг също се отделя мощен и ясно изразен страничен рид, който е вододел между река Саса дере от запад и река Емишен дере /емиш - овошки/ от изток. След седловина Трите гроба пътеката заобикаля вр. Софракая /1084 м./ от север и след 20 мин. слиза до местността Агликина поляна /160 мин./. Агликина поляна е старо хайдушко сборище. При влизането си в България през 1868 г. крайната цел на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е да достигне до Агликина поляна. Четниците искали да сформират въстаническа армия, чийто щаб да бъде на Агликина поляна. След разгрома на четата при вр. Бузлуджа останалите живи 14 четници продължили на изток и достигнали до крайната цел Агликина поляна. Тук на поляната ги застигнало предателство, като някои били убити, а други заловени живи. На Агликина поляна има скромен паметник, а отскоро и нов параклис. Южно от поляната има вода на Хаджидимитровото изворче. От поляната в източна посока се продължава вече по асфалтов път и по него се върви 20 мин. до седловина Вратник - превал на прохода Вратник /180 мин./. От седловина Вратник към с. Божевци се продължава на север по шосето на прохода Вратник в посока с. Стара река. Шосето се спуска стръмно надолу на серпентини и след 30 мин. достига до Партизанската чешма вляво от пътя /210 мин./. Следват нови 30 мин. спускане и се достига до още една чешма също вляво от пътя /240 мин./. При втората чешма има пряк черен път на северозапад към с. Божевци. Към селото може да се продължи по черния път или по асфалта. Ако се продължи по асфалта, след 5 мин. се достига до разклона Божевци-Стара река /245 мин./. Денивелацията от седловина Вратник до разклона за с. Божевци е около 200 м. На разклона към с. Божевци се завива по левия път в западна посока. По отбивката се върви с леко слизане още 40 мин. до разклона за вр. Червената пръст /285 мин./. От тази отбивка до с. Божевци остават още 20 мин. плавно изкачване /305 мин./. 

23

Връх Червената пръст

25

Слизането от вр. Червената пръст през местността Пирамидата

28

Слизането от вр. Мервелик

29

Седловина Сърталан

33

Връх Сърталан и началото на пряката пътека

35

Местността Коджамара и разклона към водата

40

От пътеката КЕ назад към вр. Кота 1176

42

Седловина Трите гроба и вр. Софракая

45

Агликина поляна

46

От Агликина поляна назад към вр. Софракая

47

Паметникът на Агликина поляна

48

Новият параклис

52

Паметникът и параклиса на Агликина поляна

54

Седловина Вратник

55

Слизането по шосето към с. Божевци

2014-02-03 220618

Профил на маршрута

 

Прочетена 3305 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм