08.3. гр. Златица-вр. Кабата-рид Мачешко било-вр. Свищи плаз

Оценете
(0 гласа)

08.3. гр. Златица-вр. Кабата-рид Мачешко било-вр. Свищи плаз - слизане

Денивелация - 1100 м., време на движение - 2.30 -3.00 часа, разстояние - 5.5 км.

Немаркиран

 

2014-01-30 100119

      

   

  Свищи плаз /1888 м./ е най-високият старопланински връх над град Златица. От него към полето на юг се спускат два дълги странични рида, носещи имената Мачешко било и Бигюс. По тях са трасирани широки и удобни за слизане пътеки, като част от тази по Мачешкото било е описана подробно в маршрут 07.3. По нея може да се слезе от върха както на югозапад, към разположеното в тази посока село Църквище, така и на югоизток, към намиращия се натам най-голям град в котловината - Златица. От вр. Свищи плаз към гр. Златица се тръгва по гребена на Мачешко било на югозапад, като след 35 мин. стръмно спускане се достига до северното подножие на невисокия връх Гарван кая /1477 м./. Тук се стъпва на черен път, по който вр. Гарван кая се заобикаля от изток и след 10 мин. се излиза от южната му страна на възловата седловина Мачеш /на влашки думата мачеш означава шипка//45 мин. след началото/. При нея първата част от слизането към гр. Златица завършва, като разликата във височината с вр. Свищи плаз е 400 м. Тази първа част от маршрута се характеризира с пресичане на напълно голи местности, от които се откриват прекрасни гледки във всички посоки.

  При седловина Мачеш ридът Мачешко било се разделя на две от дълбоката долина на река Велесек дере /Валасек дере//от влашките думи вале и сек - сух дол/. Оттук основната част на рида продължава да се спуска на юг, докато страничното му разклонение - рид Балабанчовица, се насочва на югозапад. Според някои автори, продължението на Мачешкото било от седловината на юг е отделен рид, който носи името Бакаджик /бакаджик - височина, от която се вижда надалеч/. В същата южна посока, по билото на Бакаджик под седловина Мачеш, се издига гол, силно изшилен към небесата и наподобяващ на пирамида връх, известен като Кабата /1389 м.//каба - дебел, мек, рунтав/. В планините с думата каба обикновено се наричат местности, покрити с мека, блатиста почва. Приблизително на мястото, при което Мачешкото било се разклонява, от черния път се отделят две пътеки, спускащи се към полето по билата на основния рид и на неговото странично разклонение. Мястото на отделяне на пътеките от черния път е маркирано със самотен кол от зимна колова маркировка /ЗКМ/.

  От раздела на седловина Мачеш към гр. Златица се продължава на юг, със стръмно слизане по лявата пътека, следваща гребена на основния рид Мачешко било /Бакаджик/. Между разклона при черния път и разположения на юг от него вр. Кабата се простира гола и дълбоко хлътнала в склоновете местност, носеща същото име като върха - местност Кабата. По тревите й пътеката едва личи, като по-широката й част трябва да се търси едва след като се достигне до гората. Началото на широката част от пътеката се намира в горния край на сухо опороено дере, започващо от северозападното подножие на вр. Кабата. Разстоянието от черния път до началото на дерето се изминава за около 10 мин. /55 мин. общо/. След достигане до по-широката част от пътеката се продължава по нея на юг, като с лек наклон надолу се навлиза в суха, камениста местност, покрита с ниска и рядка дъбова гора. Колкото по-надолу се слиза, толкова повече изтънява широкият дотук рид Мачешко било. От западната му страна остава късата, но затова пък доста дълбока и широка долина на р. Велесек дере, а от източната - тази на река Балъм дере /Братев дол/. Панорамните гледки, които се откриват от пътеката в горната й част, продължават и тук, като през силно разредената дъбова гора се виждат на запад интересните стръмни склонове на отсрещния рид Балабанчовица. В дъното на Велесек дере се забелязват и няколко селскостопански сградиразположени в местността Златановия егрек /някога собственост на известния в Златица Златан Червенков/. За 30 мин. от седловина Мачеш пътеката заобикаля вр. Кабата от запад и от южната му страна се качва отново на гребена на Мачешкото било при друга важна седловина по маршрута - Баков егрек /85 мин./. От нея, назад и нагоре, в посока към темето на Кабата, се вижда обширното пасище Гавриловия егрек /в миналото собственост на друг известен златичанин - преселника от Копривщица Гаврил Къльов/, заемащо голите южни склонове на върха. Денивелацията от седловина Мачеш дотук е около 250 м.

   Баков егрек е едно от най-интересните места по маршрута, като от равните му поляни се открива фантастична панорама към гр. Златица и към по-голямата част от Златишко-Пирдопско поле. Седловината е и най-тясното място по Мачешкото било, като на юг от нея ридът отново се разширява и се спуска стремглаво към полето. Под Баков егрек най-долните южни склонове на Мачешкото било /Бакаджик/ са покрити с рядка, изкуствено засадена от хората борова гора, заради която околността се е сдобила със съвсем новото име Боровете. В южния край на Баков егрек пътеката влиза в гората и по силно наклонен терен пропълзява надолу, извивайки постоянно чрез многобройни къси серпентини. Покрай боровете пътеката се насочва първоначално на югозапад, достигайки в близост до долината на р. Валесек дере, след което завива в противоположната югоизточна посока и се спуска до малък бент, разположен на самата р. Балъм дере. Тук отново се достига до черен път, който продължава към гр. Златица на югследвайки десния бряг на рекатаПо него с лек наклон надолу се пресича местността Иван Вълчевата сая, като при излизането на р. Балъм дере от планината се подминават беседка и чешма. Веднага след тях планината и гората се напускат и се достига до първите къщи на града. Разстоянието от седловина Баков егрек до подножието на планината се изминава за около 35-45 мин. /130 мин./, като денивелацията е 300 м. Първите къщи на Златица се намират във вилна зона Черешака, през която черния път се насочва на югозапад и след няколко минути излиза на границата между града и полето. Тук следва нов завой на юг, като покрай дворовете на няколко малки вили и две по-големи промишлени предприятия се достига скоро до подбалканската ж.п. линия. Тя се пресича при ж.п. прелез, след който се навлиза в същинската част на гр. Златица /150 мин./. 

    

  41

 От вр. Свищи плаз към гр. Златица на юг

 

44

Към вр. Гарван кая, при която рида Мачешко било се разделя на две

 

 

Прочетена 3302 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм