Печат на тази страница

53.1. с. Чифлик /х. Хайдушка песен/-Яворов рид-вр. Турлата-х. Васильов

Оценете
(1 глас)

53.1. с. Чифлик /х. Хайдушка песен/-Яворов рид-вр. Турлата-х.Васильов - качване

Денивелация - 450 м., време на движение - 4.00-4.30 часа, разстояние - 13.2 км.

Маркировка: от х. Хайдушка песен до Яворов рид - бяло-зелено-бяло, от Яворов рид до х. Васильов - бяло-синьо-бяло и ЗКМ

 2014-02-12 135241

    Изтегли: GPS-трак    

   

            Хижа Хайдушка песен е построена в местността Старият струг, намираща се в северното подножие на Балкана под обособения в него резерват Козя стена. Туристическата база е отдалечена на около 7 км. от курортното село Чифлик, но е в непосредствена близост с водослива на реките Рогачева и Камъчерска, които след като се съберат на това място, текат на североизток под общото наименование Бели Осъм. Хайдушка песен е разположена в най-югоизточния ъгъл на Троянска околия, заключен между отвесните скалисти склонове на главното било на Стара планина и ридът-праг Яворов дял /Яворов рид/, затова районът около сградата на хижата излежда отдалечен, пуст и затънтен. Безкрайните гори, които го покриват обаче, са неразривно свързани с борбите на нашия народ за национално освобождение, като в края на турското робство през тях преминали последователно четите на Панайот Хитов, Тодор Каблешков и Никола Войновски. Така например, само на около десетина минути път в южна посока от Хайдушка песен по склоновете на разделящия споменатите реки Рогачева и Камъчерска рид Сълба /Сълбъ, Голямата Сълба//от думата стълба/ се простира местността Рогачева нива, в която е изграден скромен паметник в чест на героя от Априлското въстание Тодор Каблешков и неговите трима другари даскал Найден Попстоянов, Георги Търнев и Стефан Почеков. Последните двама от тях били убити в близост до тази местност, а другите пленени. За останалите, преминали пак в близост от тук чети, в околността също са изградени паметници, които са разположени на север от хижата. Хайдушка песен е и важен кръстопът на туристически вървища, затова от нея могат да се предприемат множество преходи в различни посоки - най-вече към билото на Балкана или към отделящия се от него на север Яворов рид. От хижата обаче започва и една добре маркирана странична пътека, която се насочва на северозапад към Предбалкана и разположената в най-високата му част хижа Васильов.

             Ако за преход от Хайдушка песен ще се ползва водещата към Предбалкана странична пътека, тогава от хижата се поема първоначално по белязаното с жълто-зелена маркировка трасе на вървището на запад, като Камъчерската река се пресича по брод. От другата й страна се стъпва в подножието на късия рид Гребенец /Кашка/, който отделя потока от коритото на разположения на север от него ляв приток на Бели Осъм - река Голям Драганов дол, навлиза се в изключително красивата и вековна букова гора Камъчерското и между дърветата й се продължава с кратко, но стръмно изкачване на северозапад. Камъчерската река, едноименната гора и разпожените по-нагоре в нея Камъчерска чешма, Камъчерска поляна и каменна кариера Камъчерски стени са кръстени на бившите собственици на тази част от планината - родът Камъчери от троянската Попешка махала, които в миналото дялали тук воденични камъни. 20 мин. след началото на стръмното изкачване по рида Гребенец туристическото вървище излиза от гората, подминава две стари вили и достига до черен път. От разклона се продължава с остър завой по широкия друм водоравно на север, като след нови 10 мин. се достига в най-отдалечената чифлишка махала Явора до още две обновени и ремонтирани вили, разположени на обширната едноименна поляна Явора /30 мин. след началото/. Шосето преминава между двете сгради и почти веднага след тях извежда до добре маркиран с табелки и маркировъчен кол важен разклон. Тук черният път се разтроява, като левият му край води по билото на Гребенец със стръмно изкачване на югозапад, докато десният слиза на север към Драганов дол и покрай коритото му се насочва назад към с. Чифлик. Ако от разклона се продължи по десния край на пътя, тогава скоро ще се достигне до малка поляна, в средата на която е поставен още един паметник с надпис, че на мястото бивакувала четата на Панайот Хитов, която скоро след това се прехвърлила през Яворов рид на запад към Тетевенския край.

           От тройния разклон към крайната цел на маршрута се продължава по средният край на шосето в северозападна посока, като натам се навлиза за по-дълго време отново в масив от по-стари и гъсти гори. През тях черният път извива водоравно по северните склонове на Гребенец, влиза дълбоко навътре в долината на Голям Драганов дол и след 15 мин. достига до бариера и нов разклон /45 мин. общо/. На това място друмът се разделя още веднъж, като туристическата маркировка продължава покрай десния му край отново на северозапад, насочвайки се плавно нагоре към изворите на реката. Постепенно и неусетно шосето достига в споменатата посока до подножието на Яворов рид, преминава през две малки полянки и 15 мин. след раклона достига до самотна беседка в близост до началото на Голям Драганов дол /60 мин./. Тук се описва остър завой на север, реката се пресича по брод и от другата й страна се продължава по склоновете на страничния рид Комитски присойки. Точно над това място пък се намира гората Грабек, в която е изграден паметник на учасникът в националноосвободителното ни движение и военен командир на Ботевата чета Никола Войновски. След разгромът във Врачанския балкан последните остатъци от знаменитата чета достигнали по билото на Стара планина до тук, където след предателство и завързало се сражение с голяма турска потеря войводата бил убит, а главата му нарочно отсечена и отнесена в гр. Троян за назидание. От вилите до подножието на Яворов рид пътят е почти водоравен, като до билото на хребета остава да се изкачат още около 150 м. височина. Някъде именно в този участък от маршрута се напускат и границите на Стара планина, като се навлиза сред хълмовете на Предбалкана.

          След бродът на реката шосето пресича с по-стръмно изкачване нагоре още един дол, качва се на широкия Драганов рът, отделящ Голям Драганов дол от левия му приток Малкия дол, и 20 мин. след беседката излиза на по-обширните поляни Райковската мандра, където в миналото били кошарите на родът Райковци от махала Трапето /80 мин./. Тук на едно от оголените места край пътя се вижда самотна къща, а в далечината на границата с горския пояс се подават стените и на още няколко изоставени сгради. След края на поляните се навлиза отново в гъстата гора, където маркировката изоставя черния друм и покрай широка пътека продължава да се катери на северозапад към горните части на Яворов рид, достигайки след не повече от 25 мин. умерено изкачване до билото на хребета в местността Въртяшката /105 мин./. Яворов дял е изключително важен в орографско отношение рид-праг, който свърза Стара планина с най-високата част на Предбалкана - Васильовската планина, служейки в същото време като вододел между изворните области на големите реки Вит на запад и Осъм на изток, както и като граница между Тетевенското и Троянското краища. Освен това, навсякъде по билото на хребета извива и широк черен път, който ползва трасето на древно римско вървище и който понастоящем е белязан с водеща към крайната цел на прехода бяло-синя лентова и колова туритически маркировки. При разклона на гребена на Яворов рид идващата откъм х. Хайдушка песен пътека се влива в споменатия черен друм, като от тук обединеното вървище продължава със слаб наклон на север. В тази посока се пресича малката полянка Радин бук и след около 20 мин. се излиза до нов разклон в подножието на възловия връх Турлата /1297 м.//турла - овчарник с кръгла форма, вкопан наполовина в земята/, около който се виждат множество сечища и странични черни пътища /125 мин./. От Турлата към х. Васильов се продължава по левия край иа шосето на северозапад, като оставащата част от прехода е подробно описана в маршрут 50.1, а разстоянието по нея се изминава за около 80 мин. /205 мин./

 

41

 Хижа Хайдушка песен

 

45

 Паметникът в чест на Тодор Каблешков и другарите му до хижа Хайдушка песен

 

44

 Разклонът до хижа Хайдушка песен

 

87

Разклонът от южната страна на вр. Турлата

 

 

88

 Разклонът от западната страна на вр. Турлата

 

90

Разклонът към Драгоманов дол

 

50

 Седловина Богое /Богоят/

 

51

По римският път към хижа Васильов

 

52

От пътят към село Шипково

 

53

Ветрогенераторите над хижа Васильов

54

 Хижа Васильов

 

 

2014-02-12 135309

 Профил на маршрута

Прочетена 2922 пъти